có nền thị phần càng ngày càng vững mạnh ngày nay, nhu cầu phân phối, dịch vụ cộng ngày một được đẩy mạnh, các tổ chức theo ấy phải tự hoàn thiện mình để cộng khó khăn với các biến động càng ngày càng lớn. 1 trong những bước vững mạnh mà công ty nào cũng nên đ�… Read More